Stowarzyszenie współorganizatorem szkolenia w ramach programu NATO DEEP Bośnia i Hercegowina

5-10 listopada w Olsztynie odbywają się warsztaty NATO DEEP, czyli programu wspierania transformacji systemów szkolnictwa wojskowego krajów partnerskich. Skierowane są dla przedstawicieli służb mundurowych Bośni i Hercegowiny, reprezentujących kluczowe podmioty systemu szkolnictwa resortu obrony (Centrum Doktryn i Szkolenia) oraz resortu spraw wewnętrznych (Akademia Policyjna) tego kraju. Obecny jest przedstawiciel Kwatery NATO z Sarajewa. Obsada szkoleniowa jest międzynarodowa – z Niemiec oraz Polski. Istotą warsztatów jest nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia interaktywnych materiałów e-learningowych. Głównym narzędziem jest platforma NATO DEEP  Portal, na której zgromadzone są zasoby dydaktyczne. Uczestniczy będą nabywali kompetencje dot. wykorzystania takich aplikacji jak  Articulate 360, platformy LMS ILIAS i BigBlueButton oraz systemy VR/AR. Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa wspiera NATO DEEP eAcademy swoim potencjałem. W przeszłości były w Olsztynie realizowane podobne przedsięwzięcia, m.in. dla Iraku. Oznacza, że aktywność Stowarzyszenie wychodzi nie tylko poza region, ale także, konsekwentnie,  poza granice Polski. 

W trakcie pobytu w naszym kraju, uczestnicy warsztatów spotkają się z władzami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, prorektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezydentem m. Ełku oraz dyrektorem Filii UWM w Ełku.