Aplikacja IACUBUS już dostępna!

Aplikacja IACUBUS została uruchomiona i jest obecnie dostępna do pobrania ze sklepu App Store bez żadnych opłat. Jako rozwiązanie open-source – IACUBUS jest aplikacją mobilną inspirowaną projektem ILIAS Pegasus. Jej …

Stowarzyszenie partnerem forum w Krakowie

16–17 maja 2024 w Krakowie odbyło się Security Forum, którego organizatorem była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.Współorganizatorzy instytucjonalni to m.in. Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego, Akademia …

Stowarzyszenia partnerem strategicznym konferencji

06.05.2024 r. w siedzibie Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa narodowego w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Organizatorami konferencji była Filia …