Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestnikiem konferencji w UWM

11-12 czerwca  2024 roku, przedstawiciel  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa (CEO – Jarosław Tokarczyk) uczestniczył w 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Nowy porządek międzynarodowy – in statu nascendi. Konferencja jest współorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych WNS UWM oraz Departament Stosunków Międzynarodowych Federal Urdu University of Arts, Science and Technology in Karachi. Wydarzenie odbyło się w Wydziale Nauk Społecznych, a patronował mu J.M. Rektor UWM. Konferencja miała charakter hybrydowy, zatem wszyscy zainteresowani transformacją porządku międzynarodowego, mogli wysłuchać referatów gości z różnych zakątków świata dołączając do wybranej sesji. Więcej o konferencji można przeczytać na stronie: http://wns.uwm.edu.pl/konferencje/nowy-porzadek-miedzynarodowy-in-statu-nascendi