Nasze Stowarzyszenie postawiło sobie za cel popularyzację idei oraz
działania na rzecz zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa poprzez
prewencję, edukację, wsparcie ochrony biznesu, działania społeczne i współpracę
w instytucjami publicznymi i organizacjami w tym zakresie.

Za nami ponad 20 lat doświadczenia w tej dziedzinie, a przed nami jeszcze
więcej do osiągnięcia!