HISTORIA STOWARZYSZENIA

2000r. – zrzeszenie się olsztyńskich biznesmenów w celu wdrożenia działań przeciwstawiających się    przestępczości, a szczególnie nasilającym się porwaniom dla okupu

21.08.2001r. – rejestracja w KRS Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa 

2001r. – 2019r. – działania zapobiegawcze i informacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa:

 • monitorowanie odsiadki groźnych przestępców i interweniowanie w przypadku wniosków
  o wcześniejsze zwolnienia lub leczenia poza zakładami karnymi;
 • przeciwstawienie się likwidacji grupy antyterrorystycznej i zmniejszeniu garnizonu policjantów;
 •  uczestnictwo w działaniach na rzecz utworzenia w Olsztynie Sądu Apelacyjnego;
 • wnioskowanie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych i doprowadzenie do przekazania sprawy porwania i uśmiercenia Krzysztofa Olewnika do prokuratury w Olsztynie. Poprzez szereg działań, uczestnictwo w 30 rozprawach w Sądzie Okręgowym w Płocku, bezwzględne dążenie do celu Stowarzyszenie przyczyniło się do ujęcia, osądzenia i skazania sprawców;
 • wieloletnie uczestnictwo w roli obserwatora i prawne wsparcie w procesie porwania przez obywatela Białorusi biznesmena z Pruszcza Gdańskiego;
 •  podpisanie porozumienia z NSZZ policjantów zobowiązującego do współpracy w zakresie spraw policyjnych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna;
 • wspieranie ,,Fundacji pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach”;
 • współdziałanie z wydziałem prewencji KWP w Olsztynie przy organizacji corocznej akcji skierowanej do dzieci ,,Dbam o swoje bezpieczeństwo”;
 •  uczestnictwo w festynie ,,Bezpieczny Olsztyn”;
 • uczestnictwo w akcji ,,Tydzień pomocy ofiar przestępstw”;
 • zaproszenie ekspertów i zorganizowanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie konferencji na temat porwań dla okupu połączonej z konferencją prasową;
 • współorganizowanie konferencji naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
  o tematyce porwań dla okupu;
 • poruszenie problemu zagrożenia ze strony osób warunkowo opuszczających zakłady karne, a biorących udział w   porwaniach bądź będących członkami poważnych grup przestępczych;
 • zorganizowanie konferencji prasowej na temat zwiększającej się aktywności zorganizowanych grup przestępczych z Kaliningradu;
 • udaremnienie wcześniejszego zwolnienia szefa grupy porywaczy;

      12.2021 r. – reorganizacja Stowarzyszenia i wyznaczenie nowych celów

13.06.2022 r.  – zmiana nazwy na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa