Drugi tytuł Honorowego Profesora NATO DEEP eAcademy nadany!

Rektor Akademii Marynarki Wojennej im. Nikoli Vaptsarowa w Warnie, admirał flotylli prof. dr hab. Boyan Mednikarov otrzymał, jaki drugi w historii, tytuł Honorowego Profesora NATO DEEP eAcademy. Symboliczna uroczystość odbyła się 23 maja, podczas “Rocznego Przeglądu Programu DEEP Ukraina” odbywającego się w Lublinie. 

Admirał Mednikarow otrzymał wyróżnienie za działalność mającą szczególny wpływ na kształtowanie sprzyjających warunków rozwoju i wzbogacenia programu NATO DEEP w sferze kształcenia i szkolenia, z wykorzystaniem form i metod e-learningowych. Oprócz dyplomu, admirał Mednikarow otrzymał także statuetkę, której fundatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa – partner strategiczny NATO DEEP eAcademy.