15.06.2023 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań i kryzysów. Aspekt prawny, socjologiczny i aksjologiczny (The National Scientific Conference entitled Social sciences in the face of contemporary challenges and crises. Legal, sociological and axiological aspects)

15.06.2023 r. uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: ,,Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań i kryzysów. Aspekt prawny, socjologiczny i aksjologiczny”. Wraz z naszym partnerem NATO DEEP eAcademy zapoznaliśmy uczestników z …