Stowarzyszenie współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej.

11-12 kwietnia 2024 roku, w centrum konferencyjnym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat:  “International Security in the Conditions of Russian Imperial Policy”. W gronie organizatorów z Polski jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa.  Tegoroczna edycja odbędzie się pod auspicjami programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) oraz NATO DEEP eAcademy (https://deepportal.hq.nato.int/eacademy/). Należy podkreślić, że uczestnictwo w konferencji będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu imiennego zaproszenia. Zastosowanie znajdzie reguła Chatham House, która stanowi, że kiedy spotkanie, lub jego część, odbywa się według niej, uczestnicy mogą swobodnie korzystać z uzyskanych informacji, pod warunkiem, że tożsamość i przynależność mówiącego, ani jakiegokolwiek innego uczestnika, nie zostaną ujawnione. Formuła oznacza praktycznie, że prelegenci mogą wygłaszać poglądy oraz prezentować wyniki badań, udzielać wypowiedzi i brać aktywny udział w dyskusji, ale nie jest dozwolone ujawnianie źródeł wypowiedzi i komentarzy. Jako założenie programowe konferencji przyjęto, że Federacja Rosyjska, poprzez wywołanie wojny w Ukrainie, w sposób istotny wpływa na koniunkturę światowego ładu, w tym na poziomie politycznym oraz gospodarczym. Turbulencje związane z tymi działaniami skłaniają do stale prowadzonej pogłębionej refleksji naukowców i ekspertów zajmujących się problematyką strategii, sztuki wojennej, użyciem wojsk, prawa, stosunków międzynarodowych, zjawiskami społecznymi oraz ekonomii. Stąd organizatorzy, dążąc do stworzenia szczególnego  forum wymiany poglądów, sądów i opinii, bazując na dorobku badawczym wielu naukowców z dziedziny bezpieczeństwa zamierzają ukierunkować debatę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo frontowej części NATO oraz Europy Centralnej w kontekście zbliżającego się szczytu Sojuszu w Waszyngtonie oraz zagrożeń płynących z kierunku Federacji Rosyjskiej.