Stowarzyszenie organizatorem kolejnej konferencji międzynarodowej

5-6 grudnia 2023, w centrum konferencyjnym WDW Rewita, w Ryni, odbędzie się dziesiąta międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym – wnioski z ostatniej dekady”. Wśród organizatorów znajdują się podmioty badawczo-dydaktyczne, w tym uniwersytety i akademie wojskowe, centra eksperckie oraz instytuty naukowe z ośmiu krajów – Bułgarii, Czech, Litwy, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy. W gronie organizatorów z Polski jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja odbędzie się po raz pierwszy pod auspicjami programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme) oraz NATO DEEP eAcademy (https://deepportal.hq.nato.int/eacademy/).

Obrady mają sprzyjać zrozumieniu istoty zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa, redefinicji czynników wpływających na bezpieczeństwo państwa, a także weryfikacji obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych. Ponadto, poszukiwaniu rozwiązań systemowych ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego. Celami przyświecającymi konferencji są ponadto: (1) integracja środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, (2) poszukiwanie obszarów i tematów współpracy, (3) wymiana doświadczeń badawczych, (4) stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat kontekstu i uwarunkowań zmian środowiska bezpieczeństwa dot. następujących wymiarów: politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego oraz informacyjnego.