Stowarzyszenia partnerem strategicznym konferencji

06.05.2024 r. w siedzibie Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa narodowego w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Organizatorami konferencji była Filia w Ełku UWM oraz NATO DEEP eAcademy. Patronat nad wydarzeniem objęło czasopismo Civitas et Lex, zaś partnerem strategicznym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa.

Konferencja miła charakter hybrydowy. W Filii w Ełku gościła delegacja przedstawicieli ośrodków naukowych Republiki Armenii, która obradowała stacjonarnie. W całej konferencji wzięło udział 33 prelegentów z takich krajów jak Armenia, Ukraina, Włochy, Niemcy i Polska. Wśród reprezentowanych ośrodków naukowych należy wymienić: Military Academy of Armenia, Armenia,

National Defense Research University – NDRU, Armenia, The National Defence University of Ukraine, Ukraina, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina, West Ukrainian National University, Ukraina, University of Bari Aldo Moro, Włochy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Uczelnia Nauk Społecznych w Warszawie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, Akademia Policji w Szczytnie.