Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim!

19 października br., dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa – Jarosław Tokarczyk oraz rektor UWM – dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM podpisali porozumienie bilateralne. Jego treścią są wspólne projekty, szkolenia i programy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jak wynika z notatki na stronie UWM, Stowarzyszenie oferuje platformę e-learningową, z której będą mogli korzystać studenci i pracownicy społeczności akademickiej UWM, organizuje szkolenia oraz wykłady ekspertów współpracującymi między innymi z NATO. Członkowie Stowarzyszenia mają nadzieję przede wszystkim na współpracę z Katedrą Kryminologii i Kryminalistyki oraz kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski postrzegają jako odpowiedniego partnera do wymiany wiedzy i myśli, zwłaszcza, że jedną z ich głównych misji jest edukacja.W notatce dodano, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa powstało w 2001 roku. Impulsem do jego założenia były zdarzające się wówczas bardzo często porwania dla okupu. Wraz z upływem lat, a co za tym idzie zmieniającymi się czasami, Stowarzyszenie zaczęło zajmować się edukacją i prewencją dotyczącą m.in. cyberbezpieczeństwa oraz terroryzmu. Jego celem jest popularyzacja idei oraz działania na rzecz zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa poprzez prewencję, edukację, wsparcie ochrony biznesu, działania społeczne i współpracę w instytucjami publicznymi i organizacjami w tym zakresie.