Wzbogacamy naszą ofertę szkoleniową!

25 marca 2023 roku, w Hotel Przystań w Olsztynie (ul. Żeglarska 4), odbyło się szkolenie na temat “Obrona konieczna w pełnym zakresie tego zagadnienia”. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, prowadzącym – dr Jarosław Hebda, biegły sądowy ds. użycia broni. Pracownicy i studenci UWM mogli uczestniczyć w szkoleniu nieodpłatnie, co stanowi potwierdzenie rozwijania dynamicznej współpracy Uniwersytetu z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa, jako podmiotem popularyzującym ideę oraz prowadzącym działania na rzecz zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa poprzez prewencję, edukację, wsparcie ochrony biznesu, działania społeczne oraz współpracę w instytucjami publicznymi i organizacjami, w tym międzynarodowymi, np. NATO DEEP eAcademy.

Myśl przewodnia szkolenia

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia. W sytuacji, w której będziemy musieli bronić siebie, swojego mienia czy swoich bliskich. Jak się wtedy zachować, aby nie popaść w konflikt z prawem? Skuteczne użycie broni w samoobronie wymaga większej wiedzy oraz umiejętności niż samo strzelanie.

Zagadnienia

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: (1) jak definiujemy zagrożenie? (2) jakie są granice obrony koniecznej? (3) kiedy mówimy o użyciu broni? (4) jakimi środkami możemy odeprzeć atak? (5) jak zachować się po użyciu broni?, (6) jakiego zachowania policji i prokuratora należy oczekiwać? (7) strzelałeś – jak się zachować?

Sylwetka prowadzącego

Jarosław Hebda – doktor nauk o bezpieczeństwie specjalizujący się w bezpieczeństwie ważnych osobistości. Od prawie trzydziestu lat prowadzi działalność doradczo-szkoleniową oraz ochroniarską ze szczególnym akcentem na bezpieczeństwo osób. Prowadzi szkolenia specjalistyczne w zakresie posługiwania się bronią i strzelania oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa osobistego dla osób cywilnych i funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest autorem wielu specjalistycznych artykułów i materiałów na temat bezpieczeństwa.