Stowarzyszenie współorganizatorem kolejnej konferencji naukowej

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań i kryzysów”. Konferencja zgromadzi licznych przedstawicieli z różnych instytucji naukowych. Partnerami Konferencji są Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Wydarzenie zostało również objęte patronatem NATO DEEP eAcademy.

Konferencja zgromadzi przedstawicieli różnych środowisk naukowych, którzy zgłosili swoje udział, reprezentując następujące instytucje:

 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Merito w Bydgoszczy
 • Filia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
 • University of Bari Aldo Moro
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia WSB w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Konferencja stanowi unikalną okazję do integracji środowisk naukowych, wymiany doświadczeń i refleksji nad bieżącymi wyzwaniami społecznymi.