Stowarzyszenie partnerem strategicznym VI Międzynarodowego Kongresu – Safe Place

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa pełniło rolę partnera strategicznego podczas VI Międzynarodowego Kongresu – Safe Place, który odbył się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie w dniach 20-22 listopada, gromadząc 400 uczestników, w tym wielu ekspertów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Całe wydarzenie zostało objęte auspicjami NATO DEEP. Podczas kongresu oficjalnie zainaugurowano polską wersję językową e-Counterterrorism Reference Curriculum (e-CTRC). Safe Place stanowiło istotną platformę dyskusji i wymiany wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.