Stowarzyszenie partnerem forum w Krakowie

16–17 maja 2024 w Krakowie odbyło się Security Forum, którego organizatorem była 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.
Współorganizatorzy instytucjonalni to m.in. Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”, Safety Project oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Obronności. Problematyka Security Forum objęła sprawy bezpieczeństwa rozpatrywanego z punktu widzenia indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa czy instytucji i innych podmiotów bezpieczeństwa. Kwestie te, ukazane z perspektywy podanych dalej bloków tematycznych powinno przyświecać pierwszeństwo nauk o bezpieczeństwie przed naukami pomocniczymi NoB.