Stowarzyszenie było gospodarzem kolejnego wydarzenia NATO DEEP Armenia ADL

W dniach 1-7 maja 2024 r. NATO DEEP eAcademy i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa zorganizowały warsztaty ADL w ramach NATO DEEP ARM w Olsztynie. Wydarzenie to gościło czterech uczestników z Armenii reprezentujących: Ministerstwo Obrony, Akademię Wojskową im. Vazgena Sargsyana oraz Narodowy Uniwersytet Badań Obronnych (NDRU). Zespół NATO DEEP eAcademy przeprowadził warsztaty dotyczące (1) zrozumienia potencjału i znaczenia nowych technologii w edukacji wojskowej; (2) zdobycia praktycznych umiejętności wykorzystania nowych technologii w procesach szkoleniowych; (3) przygotowania do integracji nowych technologii i budowy systemów ADL z istniejącymi programami szkoleniowymi w Armenii; (4) ułatwienia wymiany doświadczeń i rozwoju relacji pomiędzy uczestnikami i ekspertami z Polski; (5) opracowania planów dalszego wdrażania zdobytej wiedzy. Ponadto omówiono aktualne propozycje szkoleniowe NATO DEEP eAcademy.

Warsztaty stanowiły przestrzeń do dzielenia się dobrymi praktykami i dostarczania praktycznych rozwiązań. Ponadto możliwe było rozpoznanie i zdefiniowanie rzeczywistych potrzeb w zakresie pomocy i szkoleń ADL w armeńskim szkolnictwie wojskowym.