Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z uczestnikami warsztatów NATO DEEP Irak

Stowarzyszenie po raz kolejny jest gospodarzem szkolenia w ramach programu NATO DEEP Irak. 29 kwietnia 2024 r. odbyło się kurtuazyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu z uczestnikami warsztatów NATO DEEP Iraq odbywających się w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli także eksperci NATO DEEP eAcademy oraz przedstawiciele Misji NATO w Iraku, którzy towarzyszyli uczestnikom podczas pobytu w Polsce. W toku sesji informacyjnej zorganizowanej w restauracji „Przystań” goście zostali zapoznani z istotą działalności Stowarzyszenia, w tym jako partnera strategicznego NATO DEEP eAcademy. Spotkanie zakończyło się wymianą symbolicznych prezentów na dowód wzajemnej serdeczności i szacunku.