Kurs ADL “Introduction to NATO v 8.3.1” dostępny w języku ukraińskim!

NATO DEEP eAcademy, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa oraz Narodowym Uniwersytetem Obrony Ukrainy w Kijowie, opracowała kolejny zasób elektroniczny do wykorzystania w ramach systemu kształcenia na odległość Sił Zbrojnych Ukrainy, wychodząc naprzeciw wnioskom sformułowanym podczas rocznego przeglądu programu z Ukrainą, przeprowadzonego w dniach 15-19 maja 2023 r. Jest to kurs “Introduction do NATO v. 8.3.1” (kurs ADL – NATO #037), w języku ukraińskim, jako adaptacja wersji angielskiej. Odpowiednia zgoda została otrzymana od NATO Defense College, jako właściciela kursu. “Introduction to NATO” jest już dostępne na ukraińskim portalu e-learningowym (UKReLP), jako dedykowany i oddzielny obszar w ramach portalu NATO DEEP ADL. Kurs będzie wykorzystywany zgodnie ze specyfiką systemu UKR PME.