Konferencja Defence24Day z udziałem naszego uczestnika!

W dniach 24-25 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się 5. edycja Defence24Day, największej w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji poświęconej tematyce obronności i bezpieczeństwa. W wydarzeniu, będącym wiodącym przedsięwzięciem dla sektora obronnego oraz branż związanych z bezpieczeństwem obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej, wzięło udział ponad 3000 osób. Obecni byli również przedstawiciele cywilnego i wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie, instytucji naukowo-badawczych, przemysłu, uczelni wojskowych oraz think-tanków z obszaru badań strategicznych w kwestiach bezpieczeństwa i obronności. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa reprezentował dyr. Jarosław Tokarczyk. Obecny był również ekspert NATO DEEP eAcademy dr Jerzy Tomasik.

Program w dużej mierze koncentrował się na sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. Konferencja została podzielona na pięć bloków tematycznych: obronność, odporność, modernizacja sił zbrojnych, przemysł obronny oraz konferencja SOFEAST – poświęcona elitarnym służbom specjalnym. Pozwoliło to zaproszonym ekspertom i uczestnikom na prowadzenie dyskusji i wymianę doświadczeń w zakresie obronności.

Odbyło się ponad 50 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział ponad 300 prelegentów z różnych krajów. Wśród nich znaleźli się; Minister Obrony Narodowej RP, Minister Spraw Zagranicznych RP, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, przedstawiciele Sztabu Generalnego, służb i dowództw. Wśród gości zagranicznych znaleźli się: Wicepremier ds. Integracji Mołdawii, Wiceminister Obrony Ukrainy, Wiceminister Obrony Litwy, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej, Asystent Sekretarza Generalnego ds. Zarządzania Wykonawczego NATO.