GETES Foundation & NATO DEEP eAcademy Summit z udziałem naszego uczestnika

 13-14 lipca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizowano przedsięwzięcie – “GETES Foundation & NATO DEEP eAcademy Summit 2023”. Było to inauguracyjne wydarzenie cyklu spotkań założycielskich tej fundacji. Oprócz prezentacji przedstawionych przez  badaczy i edukatorów VR, debaty koncentrowały się na generowaniu pomysłów na globalną standaryzację wykorzystania technologii VR/AR/XR/SR (Virtual Reality/ Augmented Reality/ Extended Reality/ Simulated Reality) w edukacji, szkoleniach, biznesie, nabywaniu umiejętności miękkich, także w środowisku bezpieczeństwa. Szczyt był okazją dla profesjonalistów, badaczy i administratorów do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. W przedsięwzięciu uczestniczył dyrektor Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa – Jarosław Tokarczyk. Organizatorzy postawili sobie za cel współpracę z czołowymi branżami technologicznymi, badaczami wojskowości, gamedevu i game studies, specjalistami rozszerzonej rzeczywistości, inżynierami medycznymi, data science, ekspertami ds. ochrony zabytków kultury, ekspertami ds. nauczania stosowania przymusu bezpośredniego, postaw patriotycznych, socjologami psychologami, ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, w dążeniu do wprowadzenia światowych standardów związanych z produkcją, użytkowaniem i certyfikacją nowych technologii edukacyjnych. Podczas specjalistycznych paneli i warsztatów omawiano rozwiązania techniczne związane z poważnymi grami i technologiami rozszerzonej rzeczywistości oraz ich zastosowania w edukacji, biznesie, szkoleniach i środowisku bezpieczeństwa. Ponieważ sfera serious gaming jest skutecznym narzędziem w porównaniu z tradycyjnymi metodami szkolenia, obszar ten jest systematycznie eksplorowany przez NATO DEEP eAcademy wspólnie z instytucjami partnerskimi, w tym Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa.