Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z prezentacją na międzynarodowej konferencji.

Międzynarodowa konferencja zatytułowana “Distance/Advanced Distributed Learning Challenges and Future”, której gospodarzem była Akademia Obrony Narodowej Gruzji, odbyła się w Tbilisi w Gruzji w dniach 10-11 października. Podczas tego wydarzenia Jarosław Tokarczyk, przedstawiciel i dyrektor Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, wygłosił prezentację na temat “Rozwiązania ADL z perspektywy organizacji pozarządowych: Studium przypadku platformy e-learningowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa”.