ADL Ukraina: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

20 listopada Narodowy Uniwersytet Obrony Ukrainy wraz z Norweskim Uniwersytetem Obrony byli gospodarzami VI Międzynarodowej Konferencji zatytułowanej “Wyzwania związane z wdrażaniem ADL w procesie edukacyjnym wyższych wojskowych instytucji edukacyjnych i możliwe sposoby ich rozwiązania”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele i eksperci z 13 krajów, zarówno z krajów sojuszniczych, jak i partnerskich NATO. Mariusz Solis, Koordynator NATO DEEP, wygłosił jedno z oficjalnych przemówień otwierających konferencję (w formie wcześniej nagranego videocastu). Powtórzył on słowa byłego ukraińskiego ministra obrony, podkreślając niezachwiane zaangażowanie Sojuszu we wspieranie Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Mariusz Solis potwierdził, że Program Wzmocnienia Edukacji Obronnej NATO będzie świadectwem tego zaangażowania.

Dodatkowo uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji na tematy związane z ADL. Jednym z ważniejszych poruszanych tematów było wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w dziedzinie edukacji, oraz również zainaugurowanie ukraińskiej wersji e-kursu „Counter Terrorism Reference Curriculum”

Wśród prelegentów znaleźli się również reprezentanci NATO DEEP eAcademy. Danuta Pietraszkiewicz z prezentacją zatytułowaną: “NATO DEEP eAcademy update” oraz Marcin Jóźwiak z prezentacją: “Nauczanie z technologią: jakie są kompetencje przyszłego edukatora?”