21.08.2023 r. spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z oficerami Sił Zbrojnych Iraku – uczestnikami prowadzonych w Olsztynie warsztatów NATO DEEP

21 sierpnia 2023 r. odbyło się kurtuazyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z oficerami Sił Zbrojnych Iraku – uczestnikami prowadzonych w Olsztynie warsztatów NATO DEEP, reprezentującymi kluczowe podmioty systemu szkolnictwa wojskowego tego kraju. To m.in. Iracki Uniwersytet Obrony i Wyższych Studiów Wojskowych, jako najważniejsza uczelnia wojskowa tego kraju. W spotkaniu brali również udział eksperci NATO DEEP eAcademy oraz przedstawiciele Misji NATO w Iraku towarzyszący oficerom tego kraju podczas pobytu w Polsce. W trakcie sesji informacyjnej, zorganizowanej w restauracji “Przystań”  goście zapoznani zostali z istotą działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, w tym jako partnera strategicznego NATO DEEP eAcademy. Spotkanie zwieńczyła wymiana symbolicznych upominków stanowiąca dowód serdeczności wzajemnej oraz szacunku.