Nasze logo pojawiło się wśród partnerów The National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Scientific ADL Center

21 listopada 2022 r. odbędzie się e-konferencja na temat: “CHALLENGES OF ADL IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTION”.

To ogromny zaszczyt, że zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji i będziemy mogli zapoznać się z zagadnieniami kształcenia na odległość przy wykorzystaniu możliwości platformy
e-learningowej ADL (Advanced Distributed Learning) oraz dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu: Welcome · ADL Ukraine Online Conference (nuou.org.ua)