Stowarzyszenie zacieśnia relacje z UWM w Olsztynie

Na mocy zawartego w październiku 2023 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie poszerza się grono podmiotów uczelni, otwartych na wspólne inicjatywy w ramach współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Po Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki (Wydział Prawa i Administracji), kierowanej przez prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego, Stowarzyszenie zainaugurowało współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych (WNS) oraz Wydziałem Humanistycznym (WH). W przypadku WNS działania koordynowane będą przez prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego, kierownika Katedry Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, natomiast WH będzie reprezentowany przez dr. hab. Bolesława Łacha, prof. UWM kierującego Katedrą Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych. 

W ramach zacieśniania współpracy z nowymi podmiotami planowane jest przedsięwzięcie wspólnych inicjatyw naukowych oraz dydaktycznych, w tym w ramach Copernicus Forum.

Wydarzenie te jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa, podczas którego wykłady dają wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa w tym reprezentanci NATO. Podkreślić należy, iż Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa jest partnerem strategicznym NATO DEEP eAcademy, z którym wspólnie organizuje działania o charakterze naukowym takim jak konferencje, seminaria, wykłady oraz o charakterze dydaktycznym w postaci tworzenia platform e-learningowych oraz publikacji materiałów naukowych. 

Poszerzanie współpracę z UWM to okazja do wymiany doświadczeń sfery bezpieczeństwa oraz podstawa inicjowanie nowych projektów w tym obszarze.