Stowarzyszenie współorganizatorem warsztatów w ramach programu NATO DEEP Gruzja

26-31 stycznia 2024 roku, NATO DEEP eAcademy oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa zorganizowali wspólnie w Olsztynie warsztaty sfery kształcenia zdalnego w ramach NATO DEEP Gruzja. W wydarzeniu wzięło udział czterech oficerów z Akademii Obrony Narodowej Davida Aghmashenebeli (NDA) z Gruzji. Zespół NATO DEEP eAcademy przeprowadził specjalistyczne warsztaty dotyczące: (1) analizy sytuacji i potrzeb ADL w Gruzji, w tym ustalenia zakresu działań na rok 2024, (2) dobrych praktyk w edukacji wojskowej na przykładzie działań w DEEP eAcademy, (3) wspierania transformacji cyfrowej poprzez długoterminowe programy rozwoju kadry – studium przypadku e-ICP (program certyfikacyjny); (4) nowych trendów i narzędzi w edukacji i szkoleniach – AI, VR, AR; (5) nowych technologii stosowanych w edukacji z perspektywy nauczycieli oraz nabywania kompetencji cyfrowych.