Stowarzyszenie współorganizatorem szkolenia dla Sił Zbrojnych Iraku

19-25 sierpnia w Olsztynie odbywają się warsztaty NATO DEEP, czyli programu wspierania transformacji systemów szkolnictwa wojskowego krajów partnerskich. Skierowane są do oficerów Sił Zbrojnych Iraku, reprezentujących kluczowe podmioty systemu szkolnictwa wojskowego tego kraju. Istotą warsztatów jest nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia interaktywnych materiałów e-learningowych. To zwieńczenie serii warsztatów online organizowanych od marca br. Istotą obecnych warsztatów jest praktyczna nauka umiejętności tworzenia materiałów e-learningowych. Głównym naszym narzędziem jest platforma Iraq eLearning Portal, na której zgromadzone są zasoby. Uczestniczy będą nabywali kompetencje dot. wykorzystania takich aplikacji jak Open Broadcaster Software (OBS) oraz Articulate 360. Szkolenia dla SZ Iraku są szczególne wyzwaniem, ze względu na specyfikę języka arabskiego, który jest pisanym odwrotnie do naszego (z prawej do lewej). Na platformie Iraqi eLearning Portal (IeLP) aktywne konta posiada ponad 300 użytkowników z Sił Zbrojnych Iraku. Utworzonych zostało 29 obszarów – dla każdej instytucji systemu szkolnictwa wojskowego. Docelowo, konta na platformie będą posiadali wszyscy oficerowie, podoficerowie oraz pracownicy Sił Zbrojnych Iraku, co wynika z założeń wspomnianej koncepcji wdrażania kształcenia zdalnego w SZ Iraku, którego kluczowym ogniwem będzie “Centrum eLearningu”, jako samodzielny podmiot Uniwersytetu Obrony Iraku w Bagdadzie.  Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa wspiera NATO DEEP eAcademy swoim potencjałem i w przyszłości będą w Olsztynie realizowane  podobne przedsięwzięcia, dla innych państw. Przedsięwzięcie oznacza, że aktywność Stowarzyszenie wychodzi nie tylko poza region, ale także poza granice Polski. Przykładem jest przedsięwzięcie dla SZ Iraku, w którym obsada szkoleniowa jest międzynarodowa. Są przedstawiciele z Gruzji, Łotwy, czy Macedonii Północnej.