Stowarzyszenie współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej

11-12 kwietnia 2024 r. w centrum konferencyjnym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Bezpieczeństwo międzynarodowe w warunkach rosyjskiej polityki imperialnej”. Wśród organizatorów z Polski znalazło się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem programu NATO DEEP (Program poprawy edukacji obronnej) i NATO DEEP eAcademy. Należy podkreślić, że udział w konferencji był możliwy wyłącznie po otrzymaniu imiennego zaproszenia. Obowiązywała zasada Chatham House, która stanowi, że gdy zgodnie z nią odbywa się spotkanie lub jego część, uczestnicy mogą swobodnie korzystać z uzyskanych informacji, pod warunkiem że nie ujawniona zostanie tożsamość i przynależność prelegenta lub innego uczestnika. ujawnił. W praktyce oznacza to, że prelegenci mogą wyrażać swoje poglądy i prezentować wyniki badań, wypowiadać się i brać czynny udział w dyskusji, nie wolno jednak było ujawniać źródeł wypowiedzi i komentarzy.

Relacja na stronie ASzWoj:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/articles/aktualnosci-2/security-conference-2024-international-security-condition-russias-imperial-policy/