Stowarzyszenie współorganizatorem międzynarodowego kongresu

9-10 kwietnia 2024 roku, w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbędzie się II. Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny. Obrady będą toczyły się z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych, reprezentujących struktury NATO, podmioty środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, a także jednostki administracji rządowej oraz samorządowej. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do: (1) przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, (2) funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych oraz innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, (3) żołnierzy Sił Zbrojnych RP, (4) operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, (5) funkcjonariuszy sektora ratownictwa, (6) pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego, (7) zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, (8) naukowców, ekspertów i studentów. 

Przedsięwzięcie, w którym planowany jest udział około 300 osób, odbędzie się pod auspicjami NATO DEEP eAcademy. W gronie partnerów organizacyjno-merytorycznych kongresu znajduje się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa.

Kongres Antyterrorystyczny to największe cykliczne wydarzenie tej kategorii w Polsce. Obszarami zainteresowania tegorocznej edycji będą następujące kwestie: (1) istota i cechy terroryzmu, (2) zamachy terrorystyczne – istota, cechy i studia przypadków, (3) podstawy prawne działań antyterrorystycznych, (4) wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, (5) zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych, (6) reagowanie oraz odbudowa w działaniach antyterrorystycznych, (7) działania kontrterrorystyczne.