Stowarzyszenie gospodarzem drugiego wydarzenia NATO DEEP Iraq ADL

W Olsztynie przeprowadzono stacjonarne warsztaty Programu Doskonalenia Edukacji Obronnej NATO dla oficerów Sił Zbrojnych Iraku. Reprezentowali oni kluczowe podmioty w systemie szkolnictwa wojskowego tego kraju. W stolicy Warmii i Mazur rozpoczęły się dwutygodniowe warsztaty NATO DEEP, których tematem przewodnim było wsparcie transformacji systemów edukacji wojskowej krajów partnerskich. Obecnie programem objętych jest 15 krajów położonych na czterech kontynentach. NATO DEEP opiera się na czterech filarach: podnoszeniu umiejętności wykładowców i trenerów, opracowywaniu odpowiednich programów edukacyjno-szkoleniowych dopasowujących struktury organizacyjne do potrzeb nowego ekosystemu nauczania oraz nauce języka angielskiego. Istotą bieżących warsztatów organizowanych w ramach NATO DEEP jest praktyczna nauka umiejętności tworzenia materiałów e-learningowych. To zwieńczenie cyklu spotkań on-line. Naszym głównym narzędziem jest portal e-learningowy w Iraku, w którym znajdują się zasoby. Uczestnicy zdobędą kompetencje w obsłudze aplikacji takich jak Open Broadcaster Software (OBS) i Articulate 360.