Stowarzyszenie było współorganizatorem Międzynarodowego Kongresu

9-10 kwietnia 2024 r. w Centrum Konferencyjnym im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny. W ptrzedsięwzięciu uczestniczyli polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący struktury NATO, podmioty międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, a także jednostki administracji rządowej i samorządowej. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób, odbyło się ono pod patronatem NATO DEEP eAcademy. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa było jednym z partnerów organizacyjnych i merytorycznych. Kongres Antyterrorystyczny jest największą cykliczną imprezą tego typu w Polsce. Obszary zainteresowań tegorocznej edycji obejmować będą następujące zagadnienia: (1) Ataki terrorystyczne – istota, charakterystyka i studia przypadków, (2) Podstawy prawne działań antyterrorystycznych, (3) Instytucjonalny wymiar działań antyterrorystycznych, ( 4) Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych, (5) Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych, (6) Działania antyterrorystyczne.