Spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z uczestnikami prowadzonych w Olsztynie warsztatów NATO DEEP BiH

6 listopada 2023 r. odbyło się kurtuazyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z uczestnikami prowadzonych w Olsztynie warsztatów NATO DEEP. W spotkaniu brali również udział eksperci NATO DEEP eAcademy oraz przedstawiciele KG NATO w Sarajewie towarzyszący uczestnikom z Bośni i Hercegowiny podczas pobytu w Polsce. W trakcie sesji informacyjnej, zorganizowanej w restauracji „Przystań”  goście zapoznani zostali z istotą działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, w tym jako partnera strategicznego NATO DEEP eAcademy. Spotkanie zwieńczyła wymiana symbolicznych upominków stanowiąca dowód serdeczności wzajemnej oraz szacunku.