Spotkanie w Ambasadzie Gruzji w Warszawie

11 marca 2024 roku, w siedzibie ambasady Gruzji w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa – Jarosław Tokarczyk – spotkał się z Dianą Balarjishvili (I Radca) oraz płk. Ivanem Buchukuri (attaché obrony). Celem rozmowy było omówienie możliwości współpracy między Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezpieczeństwa a podmiotami z Gruzji, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Kwestia dotyczyła m.in. kontekstu programu NATO DEEP, którego istotą jest wspieranie transformacji systemu szkolnictwa wojskowego Gruzji w obszarach struktury, programów szkolenia, podnoszenia kwalifikacji wykładowców, znajomości języka angielskiego oraz wdrażania systemowych rozwiązań sfery kształcenia zdalnego (e-learning). W toku konstruktywnej rozmowy odniesiono się do możliwości wspólnych działań w zakresie szkoleń oraz wymiany doświadczeń sfery bezpieczeństwa poprzez uczestnictwo przedstawicieli strony gruzińskiej w kongresach, konferencjach i forach, których współorganizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa. Wyrażono zainteresowanie współpracą w międzynarodowych projektach badawczych oraz uzgodniono, że strony będą w stałym kontakcie, przy czym podstawą działań będzie harmonogram, który ma zostać uzgodniony w trybie roboczym.