Przedstawiciel  Stowarzyszenia uczestnikiem “Kongresu Odporności”

13 marca 2024  w Crowne Plaza Warsaw odbyła się edycja nr 2 “Kongresu Odporność”. Uczestnikami wydarzenia byli eksperci, samorządowcy, przedstawiciele administracji, biznesu, służb mundurowych oraz akademicy, którzy debatowali jak powinien wyglądać system ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce. W trakcie 9 paneli poruszone zostały tematy związane między innymi z : łącznością, bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, budownictwem ochronnym, bezpieczeństwem żywnościowym. Została też podkreślona rola i waga edukacji w całym procesie budowania oporności państwa. To stanowiło powód obecności w tym wydarzeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa, reprezentowanego przez dyrektora generalnego Jarosława Tokarczyka. Gośćmi konferencji byli między innymi : podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz  zastępca szefa BBN gen. broni Dariusz Łukowski,  mer Charkowa Ihor Terechow, prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz gen. broni  wst. sp. Waldemar Skrzypczak.