Wprowadzenie do świadomości wielokulturowej

1,00 

Kurs bezpłatny. Opłata pobierana wyłącznie w celu pokrycia kosztów technicznych.

SKU: course-6 Kategoria:

Opis

Celem kursu jest podniesienie poziomu świadomości wielokulturowej oraz umożliwienie zrozumienia istoty tego zjawiska, a ponadto przedstawienie palety różnych kwestii o znaczeniu kulturowym, które codziennie wywierają na nas wpływ.

Struktura kursu bazuje na sześciu dniach tygodnia, od poniedziałku do soboty, zaś każdy dzień stanowi jedną lekcję. Każda lekcja obejmuje różne kwestie przedstawione w formie studiów przypadków (pytania z jedną poprawną odpowiedzią).

Po ukończeniu kursu udostępniona zostanie opcja wygenerowania certyfikatu z indywidualnym kodem QR. Po uzyskaniu certyfikatu uczestnik nie ma możliwości ponownego dostępu do zasobu kursu. W przypadku kursów komercyjnych taki dostęp będzie zapewniony.