Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny z naszym udziałem!

28 lutego – 1 marca 2023 roku, odbył się pierwszy Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. Miejscem była Aula im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, w której zgromadziło się ponad 250 uczestników. 

Kongres był dedykowany dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego, zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowców, ekspertów i studentów. 

Obszary tematyczne: (1) terroryzm i zamachy terrorystyczne, (2) działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne, (3) podstawy prawne działań antyterrorystycznych, (4) wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, (5) zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych (6) reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych. 

W gronie uczestników kongresu znalazł się m.in. dyrektor Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa – Jarosław Tokarczyk. Obecni byli rózwnież przedstawiciele NATO DEEP eAcademy, jako podmiotu współpracyującego ze Stowarzyszeniem: dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM (dyrektor NATO DEEP eAcademy), dr Karol Jędrasiak (koordynator NATO DEEP eAcademy ds. VR) oraz Katarzyna Kulla (koordynator NATO DEEP eAcademy ds. PR). Obradom kongresu towarzyszyły prezentacje najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń technicznych oraz edukacji antyterrorystycznej. Ponadto prowadzone były ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje na temat kongresu:
https://www.safetyproject.pl/i-kongres-at/

Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny