O Stowarzyszeniu w czasopiśmie Misji NATO w Iraku

W najnowszym numerze czasopisma “Mission”, magazynu wydawanego przez Misję NATO w Iraku, zamieszczony został materiał “Iracki e-learning podrywa się do lotu”. Autorzy, mjr Mario van Hoff oraz Aleksandar Spaseski, podsumowują warsztaty dla oficerów Sił Zbrojnych Iraku, zorganizowane w sierpniu w Olsztynie. Bardzo wysoko oceniają wkład Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa w realizację programu, obejmującego elementy historyczne i kulturalne, w tym zwiedzania Olsztyna oraz podróż studyjną do Malborka i Gdańska.
Szerzej o warsztatach:
https://bezpiecznie.expert/warsztaty-dla-oficerow-sil-zbrojnych-iraku-zakonczone-sukcesem/