Dzień z Filią UWM w Ełku – zacieśnianie relacji z UWM

4 kwietnia 2024 r. Filia w Ełku otworzyła drzwi tegorocznym maturzystom oraz osobom zainteresowanym ofertą edukacyjną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwo oraz NATO DEPP eAcademy, wspierający sferę kształcenia zdalnego oraz rozwiązania VR. W sumie w obiektach Filii pojawiło się około 500 osób. Osoby przybyłe do siedziby Filii mogły zapoznać się z zaletami kierunków prowadzonych w Ełku, odwiedzić stanowiska służb mundurowych, a także skorzystać z atrakcji przygotowanych przez pracowników i studentów Filii. Studentki kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” przygotowały zajęcia, w których mogły wziąć udział zarówno dzieci, jak i młodzież – w tym animacje dla dzieci, zabawy aktywizujące oraz quizy. Studenci „Bezpieczeństwa wewnętrznego” zaprezentowali gościom między innymi przebieg procedur kryminalistycznych natomiast studenci kierunku pielęgniarstwo aktywnie promowali postawy i zachowania prozdrowotne.