Copernicus Forum – edycja nr 2

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się druga edycja Forum Copernicus, będącego cyklem spotkań z ekspertami ds. bezpieczeństwa. Tym razem format skupiał się wokół tematu „NATO i nowy ekosystem uczenia się – w kierunku interoperacyjności intelektualnej. Misja NATO w Iraku oraz iracki portal e-learningowy jako Modus Operandi”. Prezentacje wygłosili: płk Firas Al-Bawi z Irackiego Uniwersytetu Obrony ds. Studiów Wojskowych (DUfMS) i OF-3 Mervin Munnecom (Misja NATO w Iraku)

Copernicus Forum jest wspólną inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa i NATO DEEP eAcademy. To format wspierany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie. Ma na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat edukacji i bezpieczeństwa. To także przestrzeń sprzyjająca tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.