27.10.2022 r. – Spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z przedstawicielami i gośćmi NATO DEEP eAcademy

W Restauracji Przystań odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa z dr hab. prof. UWM Piotrem Gawliczkiem Dyrektorem naszego partnera NATO DEEP eAcademy. Potwierdzone zostały obszary wspólnych zainteresowań oraz określone kierunki strategiczne przyszłej współpracy. Zostaliśmy uznani za oficjalnego partnera NATO DEEP eAcademy.

W spotkaniu uczestniczyli również goście specjalni NATO DEEP eAcademy:

prof. Wasyl Osodlo – dyrektor Instytutu Humanistyki Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy
z Kijowa,

Oleksandr Shapran – pracownik badawczo-dydaktyczny Centrum Kształcenia Zdalnego Sił Zbrojnych Ukrainy,

Vitalii Kominko – pracownik badawczo-dydaktyczny Centrum Kształcenia Zdalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie i oddziaływaniu konfliktu na Polskę w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.