27.07.2022 r. – Gościnna wizyta w Ełku w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zostaliśmy zaproszeni przez Dyrektora Filii UWM w Ełku dr. mult. Jacka Janusza Mrozka oraz Dyrektora NATO DEEP eAcademy dr hab. Piotr Gawliczka, prof. UWM do zapoznania się z nowocześnie wyposażoną, unikalną technologicznie pracownią e-learningową, możliwościami platform LMS ILIAS oraz BigBlueButton, możliwościami zastosowania rozwiązań strefy wirtualnej oraz poszerzonej rzeczywistości (VR/AR).

Poruszone zostały kwestie zacieśnienia współpracy między stronami, poprzez powiązanie celów i sposobów działania sformułowanych w Statucie Stowarzyszenia, z celami wiążącymi się z kontekstem działalności naukowo-dydaktycznej Filii UWM w Ełku.

W spotkaniu wziął również udział Artur Dobkowski – pełnomocnik prezydenta Ełku ds. projektów informatycznych.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie! Możliwości pracowni są imponujące!

Zapraszamy do zapoznania się z linkiem do wydarzenia ze strony UWM Fialia Ełk:  http://www.uwm.edu.pl/elk/aktualnosci/dyrektor-polskiego-stowarzyszenie-na-rzecz-bezpieczenstwa-gosciem-filii-uwm-w-elku