12-13.06.2023 r. III Ogólnopolskie Warsztaty „Reagowanie na zamachy – przygotowanie do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”.

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa i advisor NATO DEEP eAcademy Jarosław Tokarczyk uczestniczył w III Ogólnopolskich Warsztatach ,,Reagowanie na zamachy – przygotowanie do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”.

Przedsięwzięcie adresowane było do   osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa, zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, a także do naukowców, praktyków oraz studentów. 

Szkolenie miało formę praktyczną, bogatą w dyskusje, ćwiczenia, symulacje działania w środowisku zbliżonym do realnego. Zastosowano atrapy urządzeń wybuchowych, egzemplarze realnej broni palnej, środki pozoracji, urządzenia oraz materiały do udzielania pierwszej pomocy, a także środki podręczne dostępne w potencjalnym środowisku zamachu.


Zagadnienia szkoleniowe:

  • Przygotowanie ludzi i obiektu do wojny
  • Reagowanie na zamachy
  • Posługiwanie się bronią palną
  • Pierwsza pomoc
  • Ratownictwo taktyczne
  • Reagowanie na informację o podłożeniu bomby.

Co dało nam uczestnictwo w warsztatach ?

• Znajomość oraz umiejętność reagowania na wybrane metody działania sprawców;

• Znajomość oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie;

• Wiedzę oraz umiejętności lidera bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń wojennych i hybrydowych oraz reagowania na zamachy w środowisku budynków użyteczności publicznej;

• Wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie projektowania procedur reagowania na zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej.